FITS´2021 – správa z konferencie

V Hoteli Centrum v Košiciach sa uskutočnil – 14. ročník konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2021 – FITS 2021. Toto podujatie zorganizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.

Ústrednou témou podujatia FITS 2021 bola Budúcnosť vedy a techniky na národnej a medzinárodnej úrovni. Podujatie ponúklo 4 prezentácie v rámci dvoch prednáškových blokov: odborná časť konferencie a akademická časť konferencie.

Prezentácie z konferencie:
Zuzana Panczová: Medzinárodná spolupráca SAV
Ivo Petráš: Trendy rozvoja VaT
Matej Baláž: Mechanochémia
Dušan Petráš: ZSVTS a jeho novodobých 30 rokov

Pár fotiek z konferencie: