VOD 2017 – Verejná osobná doprava (23.-24.10.2017, Bratislava)

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS a ostatné spolupracujúce inštitúcie si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu o Verejnej osobnej doprave, ktorá sa už tradične bude konať v Bratislave v dňoch 23.-24.10.2017.

VOD 2017 – I. informacia o medzinarodnej konferencii

predbežná prihláška