Slovenská asociácia strojných inžinierov (SASI)

====================================================================

názov: ROBTEP 2016
typ: konferencia
termín: máj 2016
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: mikulas.hajduk@tuke.sk
popis: Prezentácia nových poznatkov v oblasti  automatizácie a robotiky.

====================================================================

názov: Študijno-tematický zájazd na konferenciu
typ: tematický zájazd
termín: máj 2016
miesto: bude určené
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Odborný zájazd spojený s návštevou medzinárodnej vedeckej konferencie

====================================================================

názov: Výstava EMO
typ: tématický zájazd do Hannovera
termín: september 2016
kontakt: prof. Tolnay
marian.tolnay@stuba.sk
popis: Účasť na medzinárodnej výstave EMO, ktorá sa uskutoční v Hannoveri.

====================================================================

názov: Principia Cybernetica 2016
typ: konferencia
termín: september 2016
kontakt: Ing. Líška
ondrej.liska@tuke.sk
popis: Medzinárodná konferencia venovaná automatizácii a kybernetike strojníckych a technologických univerzít.

====================================================================

názov: Optimalizácia mechanických sústav a zariadení
typ: konferencia
termín: október 2016
kontakt: prof. Homišin
jaroslav.homisin@tuke.sk
popis: Medzinárodné podujatie zamerané na rôzne aspekty optimalizácie mechanických sústav a zariadení.

====================================================================

názov: Technológie 2016
typ: konferencia
termín: november 2016
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Medzinárodná konferencia venovaná strojárskym technológiám

====================================================================

názov: Náklady na teplo z rôznych tepelných zdrojov a všeobecné zásady pre znižovanie nákladov za teplo
typ: seminár
termín: november 2016
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: doc. Urban
frantisek.urban@stuba.sk

====================================================================

názov: Študentská formula
typ: účasť na súťaži
termín: rok 2016
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Aktívna účasť mladých technikov na budovaní študentských pretekárskych automobilov a účasť na pretekoch typu „Študentská formula“.

====================================================================

názov: Študentská formula
typ: exkurzia
termín: rok 2016
kontakt: prof. Tolnay
marian.tolnay@stuba.sk
popis: Exkurzia a účasť na študentských automobilových pretekoch v Nemecku, Taliansku, Francúzsku, …

====================================================================