Slovenská asociácia strojných inžinierov (SASI)

====================================================================

názov: APLIMAT 2017
typ: konferencia
termín: 31.1.-2.2.2017
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: viera.zahonova@stuba.sk
popis: 16. konferencia o aplikovanej matematike poskytne priestor na prezentáciu  výsledkov svojej práce na medzinárodnom fóre, možnosti na neformálne diskusie.

====================================================================

názov: Študijno-tematický zájazd na konferenciu
typ: tematický zájazd
termín: máj 2017
miesto: bude určené
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Odborný zájazd spojený s návštevou medzinárodnej vedeckej konferencie

====================================================================

názov: Technika ochrany prostredia – TOP 2017
typ: konferencia
termín: máj 2017
miesto: Bratislava
kontakt: lubomir.soos@stuba.sk
popis: Medzinárodná vedecká konferencia venovaná odpadovému hospodárstvu

====================================================================

názov: Výstava EMO
typ: tematický zájazd
termín: september 2017
miesto: Hannover, Nemecko
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Účasť na medzinárodnej výstave EMO, ktorá sa uskutoční v Hannoveri.

====================================================================

názov: Technológie 2017
typ: konferencia
termín: november 2017
miesto: Bratislava
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Medzinárodná konferencia venovaná strojárskym technológiám.

====================================================================

názov: Náklady na teplo z rôznych tepelných zdrojov a všeobecné zásady pre znižovanie nákladov na teplo
typ: seminár
termín: november 2017
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: frantisek.urban@stuba.sk

====================================================================

názov: Študentská formula
typ: účasť na súťaži
termín: rok 2017
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Aktívna účasť mladých technikov na budovaní študentských pretekárskych automobilov a účasť na pretekoch typu „Študentská formula“.

====================================================================

názov: Študentská formula
typ: exkurzia
termín: rok 2017
kontakt: prof. Tolnay
marian.tolnay@stuba.sk
popis: Exkurzia a účasť na študentských automobilových pretekoch v Nemecku, Taliansku, Francúzsku, …

====================================================================

názov: Prednášky
typ: stretnutie a prednáška
termín a miesto: každú prvú stredu v mesiaci o 14.00 na SjF Bratislava
popis: Stretnutie členov a sympatizantov Klubu SASI Bratislava zahrňujúce úvodnú prednášku na odbornú tému z oblasti vedných odborov pestovaných na SjF STU; diskusiu k téme prednášky. Podobné stretnutia sa budú konať pod gesciou Klubu SASI v Košiciach a v Žiline.

====================================================================