Slovenská strojárska spoločnosť (SSS)

Predseda doc.Ing. Ondrej Híreš, CSc.
Mobil: +421 908 777 620

 

Tajomník Ing. Jozef Majerík, PhD.
Adresa: Fakulta špec.techniky TnUAD Trenčín, Študentská 2, 911 50  Trenčín
Mobil: +421 32 740 0255
e-mail: majerik.jozef@gmail.com