AKREDITÁCIE EUR-ACE PRE ĎAĽŠIE DVA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Akreditačné centrum ZSVTS je akreditačnou agentúrou v Európe, ktorá môže vydávať certifikáty so značkou EUR ACE technickým študijným programom nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Značka EUR-ACE® je  Európskou komisiou zahrnutá medzi  “European Quality Labels”, čo garantuje kvalitu inžinierskeho študijného programu a súčasne  zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu, pričom potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie.

Aj napriek pandemickej situácii zapríčinenej koronavírusom sa v prvom polroku roka 2021 podarilo akreditovať dva študijné programy na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Jednalo sa o študijný program (Bc.) Protetika a ortotika a študijný program (Ing.) Biomedicínske inžinierstvo.

Audit prvýkrat prebiehal virtuálne a obidve akreditácie prebehli bez vážnejších problémov a v hodnotení vyhoveli bez podmienok.

Slávnostné osobné odovzdanie certifikátov EUR-ACE® zástupcom fakulty plánujeme uskutočniť v mesiaci august.