Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2020

V Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si 29.6.2021 prevzalo prestížne ocenenie 5 špičkových slovenských vedcov.

Piati laureáti dosiahli mimoriadne úspechy v oblasti molekulárnej biológie, biobankingu, virológie, strojárstva a geotechnológií a uspeli vo veľkej konkurencii – tento rok porota vyberala víťaznú päticu spomedzi rekordných 84 nominácií.

Nad 24. ročníkom oceňovania významných vedcov, technológov a mladých výskumníkov prevzala záštitu prezidentka Zuzana Čaputová a slávnostné popoludnie svojimi vstupmi spríjemnilo sláčikové kvarteto VIVA QUARTET.

Organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cieľom ocenenia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Tlačová správa z podujatia

Prof.Petráš, prezident ZSVTS, odovzdáva ocenenie Technológ roka SR
pánovi prof. Peciarovi z STU Bratislava.