Skip to main content

ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ AKO SPOJNICA RADIÁL V BRATISLAVE

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy Vás pozýva na prednášku ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ AKO SPOJNICA RADIÁL V BRATISLAVE Prednášajú : Ing. Gabriel BÁLINT, PhD. a doc. Ing. Tibor SCHLOSSER, CSc. Pred otvorením prednášky odovzdá riaditeľ ZSVTS, Ing. Ivan Janáč ocenenia členom Spoločnosti za dlhoročnú činnosť. Prednáška sa uskutoční dňa 23. novembra (streda) 2022 o 15.30 v budove GR ŽSR, Bratislava – Klemensova 8 v zasadacej miestnosti na prízemí. POZVÁNKA NA PODUJATIE