Skip to main content

Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie (SSPCH)

Predseda prof.Ing. Ivan Hudec, PhD.
Adresa spoločnosti: Radlinského 9, 812 37  Bratislava
Mobil: +421 918 674 446
e-mail: ivan.hudec@stuba.sk

 

Tajomník doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Adresa spoločnosti: Radlinského 9, 812 37  Bratislava
Mobil: +421 918 674 578
e-mail: anna.ujhelyiova@stuba.sk