Skip to main content

Spoločnosť pre uplatňovanie žien vo vede a technike

Predseda Ing. Oľga Cajchanová
Adresa: Gaštanová 2, 010 07  Žilina
Mobil: +421 910 946 792
e-mail: olga.cajchanova@gmail.com
Tajomník Ing. Anna Behulová
Adresa: Pri Celulózke 38, 010 01  Žilina
Mobil: +421 902 135 754
e-mail: behulova.anna@gmail.com