Skip to main content

Projekty ZSVTS

V tejto rubrike Vám chceme priblížiť najvýznamnejšie aktivity, ktoré ZSVTS realizuje pri plnení svojho poslania v oblasti propagácie činnosti vedcov a technikov na Slovensku, podpory svojich členských organizácií pri šírení nových poznatkov.