Vitajte na stránke ZSVTS

 

Webová stránka Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vám ponúka informácie, týkajúce sa aktuálneho diania vo Zväze, rovnako aj v organizáciách, ktoré zastrešuje. Obsahuje podrobný prehľad o všetkých svojich členských organizáciách, ich odborných programoch, ako aj o expertoch v jednotlivých oblastiach vedy a techniky. Taktiež môžete zistiť bližšie informácie o možnosti získania titulu európskeho inžiniera – EUR ING, ktorý udeľuje Federácia európskych národných inžinierskych zväzov (FEANI). V časti Pohľad experta nájdete články, kde sa významní odborníci vyjadrujú k aktuálnym problémom a dianiu vo svete vedy a techniky. Môžete si vyhľadať ponuky, súvisiace s budovaním kariéry a so získaním informácií z rôznych oblastí vedy a techniky. Súčasťou webovej stránky je aj reklamný priestor so stálou ponukou kancelárskych a zasadacích priestorov na prenájom.

Podporte nás svojimi 2%

Dovoľte nám poďakovať sa všetkým členom, zamestnancom a subjektom, ktorí sa rozhodli v minulom roku darovať ZSVTS 2% zo zaplatenej dane z príjmov za r. 2016.
Zároveň by sme Vás radi požiadali o zachovanie Vašej priazne aj v tomto roku 2018 a ako prejav podpory nám poukázali podiel z dane z príjmov za r. 2017.

 

POZVÁNKA NA FITS 2018

Prednášky:
1. M.Šponiar, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podpora inovatívnych riešení prostredníctvom schém výskumu a vývoja v SR z pohľadu MŠVVŠ SR
2. P.Samuely, Slovenská akadémia vied
Inovačný potenciál slovenských výskumných inštitúcií združených v SAV a jeho napojenie na prax
3. J.Lešinský, ZSVTS
Inovácie ako nevyhnutný nástroj konkurencieschopnosti
4. F.Solár, Solaris Consulting
Inovatívna dopravná technológia spoločnosti SkyWay pre 21. storočie
5. D.Šlosár, laureát ocenenia Technológ roka SR 2015
Slovenská republika na EXPO 2017


Tlačová správa z podujatia

Vybrané fotky z podujatia