Vitajte na stránke ZSVTS

 

Webová stránka Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vám ponúka informácie, týkajúce sa aktuálneho diania vo Zväze, rovnako aj v organizáciách, ktoré zastrešuje. Obsahuje podrobný prehľad o všetkých svojich členských organizáciách, ich odborných programoch, ako aj o expertoch v jednotlivých oblastiach vedy a techniky. Taktiež môžete zistiť bližšie informácie o možnosti získania titulu európskeho inžiniera – EUR ING, ktorý udeľuje Federácia európskych národných inžinierskych zväzov (FEANI). V časti Pohľad experta nájdete články, kde sa významní odborníci vyjadrujú k aktuálnym problémom a dianiu vo svete vedy a techniky. Môžete si vyhľadať ponuky, súvisiace s budovaním kariéry a so získaním informácií z rôznych oblastí vedy a techniky. Súčasťou webovej stránky je aj reklamný priestor so stálou ponukou kancelárskych a zasadacích priestorov na prenájom.

PODPORTE ČINNOSŤ ZSVTS, DARUJTE NÁM URČITÉ % Z DANÍ Z VAŠICH PRÍJMOV

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností sa aj pre rok 2016 zaregistroval ako príjemca 2% z daní z príjmov. To dáva možnosť jednotlivcom aj právnickým osobám poukázať % svojich daní z príjmu za rok 2016 na účet ZSVTS, čím podporíte rozvoj vedy a techniky, vzdelávanie v oblasti vedy a techniky a činnosť členov ZSVTS pri šírení vedecko-technických poznatkov.

Bližšie info ako podporiť ZSVTS svojimi % nájdete tu

FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA (FITS 2017)