Vitajte na stránke ZSVTS

 

Webová stránka Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vám ponúka informácie, týkajúce sa aktuálneho diania vo Zväze, rovnako aj v organizáciách, ktoré zastrešuje. Obsahuje podrobný prehľad o všetkých svojich členských organizáciách, ich odborných programoch, ako aj o expertoch v jednotlivých oblastiach vedy a techniky. Taktiež môžete zistiť bližšie informácie o možnosti získania titulu európskeho inžiniera – EUR ING, ktorý udeľuje Federácia európskych národných inžinierskych zväzov (FEANI). V časti Pohľad experta nájdete články, kde sa významní odborníci vyjadrujú k aktuálnym problémom a dianiu vo svete vedy a techniky. Môžete si vyhľadať ponuky, súvisiace s budovaním kariéry a so získaním informácií z rôznych oblastí vedy a techniky. Súčasťou webovej stránky je aj reklamný priestor so stálou ponukou kancelárskych a zasadacích priestorov na prenájom.

Konferencia ZSVTS
“Inžinieri a vedci pri transfere poznatkov

8.11.2017, Bratislava – Technopol

pozvánka

tlačová správa a fotky z podujatia

vybrané prednášky:
1. EUR-ACE štandardy a ich význam
(prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, ZSVTS)
2. Inžiniering v dopravných systémoch pre 21. storočie

(Ing. František Solár, Solaris Consulting, s.r.o.)
3. Transfer vedeckých poznatkov v oblasti stavebnej akustiky
(prof. Ing. Monika  Rychtáriková, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave)
4. Podpora transferu poznatkov na národnej úrovni
(Ing.Lukáš Zendulka, MŠVVŠ SR)
5. Poznatky získané pri štúdiu reologických vlastností priemyselných pomérnych zmesí
(Miloš Gubrický, ambasádor ZSVTS)