Vitajte na stránke ZSVTS

Webová stránka Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vám ponúka informácie, týkajúce sa aktuálneho diania vo Zväze, rovnako aj v organizáciách, ktoré zastrešuje. Obsahuje podrobný prehľad o  svojich členských organizáciách, ich odborných programoch, ako aj o expertoch v jednotlivých oblastiach vedy a techniky. Taktiež ponúka bližšie informácie o možnosti získania titulu európskeho inžiniera – EUR ING, ktorý udeľuje Federácia európskych národných inžinierskych zväzov (FEANI). Návštevník webovskej stránky si môže vyhľadať ponuky, súvisiace s budovaním kariéry a so získaním informácií z rôznych oblastí vedy a techniky. Súčasťou webovej stránky je aj reklamný priestor so stálou ponukou kancelárskych a zasadacích priestorov na prenájom.

AKTUALITA:
Konferencia FITS´2021 (29. september 2021, Hotel Centrum Košice)

V Hoteli Centrum v Košiciach sa uskutočnil – 14. ročník konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2021 – FITS 2021. Toto podujatie zorganizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.

Ústrednou témou podujatia FITS 2021 bola Budúcnosť vedy a techniky na národnej a medzinárodnej úrovni. Podujatie ponúklo 4 prezentácie v rámci dvoch prednáškových blokov: odborná časť konferencie a akademická časť konferencie.

pozvánka tu

správa z podujatia tu

prezentácie a fotky z konferencie tu


AKTUALITA: 10.9.2021 sa na Rade ZSVTS uskutočnili Voľby do orgánov ZSVTS
Výsledky volieb na obdobie 2021-2024:

Prezidentom sa opätovne stal prof.Ing. Dušan Petráš, PhD.
Viceprezidentom pre vedu, techniku a vzdelávanie sa stal: Ing. Pavol Radič, PhD.
Viceprezidentom pre rozvoj a investičnú činnosť sa stal: Ing. Tomáš Švantner

Ďalšími členmi Predsedníctva sa stali:
prof.Ing. Roman Hrmo, PhD.
Ing. Ján Kandráč, CSc.
Ing. Ján Šedivý, CSc.
Ing. Božena Tušová