Vitajte na stránke ZSVTS

 

Rok 2015 je rokom 25. výročia vzniku Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Túto udalosť si Zväz pripomenie práve v deň výročia, teda 17.3.2015, kedy bude slávnostné zhromaždenie v Hoteli Saffron v Bratislave, nad ktorým prijal záštitu pán Andrej Kiska, prezident SR. V popoludňajších hodinách sa bude konať konferencia – FITS 2015 – Fórum inžinierov a technikov Slovenska s tohtoročným mottom  25 rokov premien vedy a techniky na Slovensku. Záverečným podujatím osláv je  vystúpenie súboru TECHNIK, ktoré sa uskutoční v priestoroch Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

Tlačová správa z podujatia

Webová stránka Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vám ponúka informácie, týkajúce sa aktuálneho diania vo Zväze, rovnako aj v organizáciách, ktoré zastrešuje. Obsahuje podrobný prehľad o všetkých svojich členských organizáciách, ich odborných programoch, ako aj o expertoch v jednotlivých oblastiach vedy a techniky. Taktiež môžete zistiť bližšie informácie o možnosti získania titulu európskeho inžiniera – EUR ING, ktorý udeľuje Federácia európskych národných inžinierskych zväzov (FEANI). V časti Pohľad experta nájdete články, kde sa významní odborníci vyjadrujú k aktuálnym problémom a dianiu vo svete vedy a techniky. Môžete si vyhľadať ponuky, súvisiace s budovaním kariéry a so získaním informácií z rôznych oblastí vedy a techniky. Súčasťou webovej stránky je aj reklamný priestor so stálou ponukou kancelárskych a zasadacích priestorov na prenájom.