Vitajte na stránke ZSVTS

Webová stránka Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vám ponúka informácie, týkajúce sa aktuálneho diania vo Zväze, rovnako aj v organizáciách, ktoré zastrešuje. Obsahuje podrobný prehľad o  svojich členských organizáciách, ich odborných programoch, ako aj o expertoch v jednotlivých oblastiach vedy a techniky. Taktiež ponúka bližšie informácie o možnosti získania titulu európskeho inžiniera – EUR ING, ktorý udeľuje Federácia európskych národných inžinierskych zväzov (FEANI). Návštevník webovskej stránky si môže vyhľadať ponuky, súvisiace s budovaním kariéry a so získaním informácií z rôznych oblastí vedy a techniky. Súčasťou webovej stránky je aj reklamný priestor so stálou ponukou kancelárskych a zasadacích priestorov na prenájom.

AKTUALITA:  VEDA A TECHNIKA SPÁJA

Vážení členovia a sympatizanti ZSVTS,

radi by sme aj my pomohli v tejto vážnej situácii tým, že vám sprístupníme zborníky  našich členských organizácií z konferencií za rok 2019, a tým Vám umožníme sa dostať k najaktuálnejším informáciám.
Zborníky, ktoré si uverejnia jednotlivé členské organizácie ZSVTS na svojich webstránkach, nájdete pomocou týchto linkov:

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia 2019
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia 2020

Slovenská spoločnosť pre životné prostredie

Slovenská rastlinolekárska spoločnosť

Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť

Slovenská lesnícka spoločnosť

Slovenská akustická spoločnosti pri SAV

Slovenská vodohospodárska spoločnosť

Slovenská zváračská spoločnosť

Slov.spoločnosť propagácie vedy a techniky
Učebné texty ku kurzom

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku
Učebné texty
Testové  otázky
kniha Späť k základom
rôzne publikácie

AKTUALITA:

Dňa 16.6.2020 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení Vedec roka SR – 23. ročník.
Hlavným partnerom podujatia bola spoločnosť Tatravagónka, a.s.
Partnermi podujatia boli spoločnosti SPP a Datalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia boli RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia boli VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech a Parlamentný Kuriér.
Viac tu
Fotky a video z podujatia nájdete tu


AKTUALITA:

Dovoľte nám poďakovať sa všetkým členom, zamestnancom a subjektom, ktorí sa rozhodli v minulom roku darovať ZSVTS 2% zo zaplatenej dane.
Zároveň by sme Vás radi požiadali o zachovanie Vašej priazne aj v tomto roku  a ako prejav podpory nám poukázali podiel z dane z príjmov za r. 2019.

Termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) pre tento rok nie je 30.4.2020, ale sa predlžuje a je možné ho podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.