Vitajte na stránke ZSVTS

 

Webová stránka Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vám ponúka informácie, týkajúce sa aktuálneho diania vo Zväze, rovnako aj v organizáciách, ktoré zastrešuje. Obsahuje podrobný prehľad o všetkých svojich členských organizáciách, ich odborných programoch, ako aj o expertoch v jednotlivých oblastiach vedy a techniky. Taktiež môžete zistiť bližšie informácie o možnosti získania titulu európskeho inžiniera – EUR ING, ktorý udeľuje Federácia európskych národných inžinierskych zväzov (FEANI). V časti Pohľad experta nájdete články, kde sa významní odborníci vyjadrujú k aktuálnym problémom a dianiu vo svete vedy a techniky. Môžete si vyhľadať ponuky, súvisiace s budovaním kariéry a so získaním informácií z rôznych oblastí vedy a techniky. Súčasťou webovej stránky je aj reklamný priestor so stálou ponukou kancelárskych a zasadacích priestorov na prenájom.

Výsledky volieb do orgánov ZSVTS – 27.4.2018

Výročné – 100-té zasadnutie Rady ZSVTS dňa 27.4.2018, prinieslo jednak zhodnotenie predchádzajúceho funkčného obdobia orgánov Zväzu, zhodnotenie odborných aktivít členských subjektov Zväzu, i voľby do orgánov ZSVTS na obdobie 2018-2021.

Štatutárnymi zástupcami ZSVTS (členmi Prezídia ZSVTS) sa na nové funkčné obdobie stali:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING – prezident ZSVTS
Ing. Božena Tušová – viceprezidentka ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie
Ing. Pavol Radič, EUR ING viceprezident ZSVTS pre investičné a rozvojové aktivity

Okrem členov Prezídia ZSVTS sa členmi Predsedníctva ZSVTS stali:
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING,
doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc,
Ing. Ľubomír Mravec,
doc.RNDr. Miroslav Rusko, PhD.

Štatutári ZSVTS: zľava pp. Radič, Tušová, Petráš