Vitajte na stránke ZSVTS

Webová stránka Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vám ponúka informácie, týkajúce sa aktuálneho diania vo Zväze, rovnako aj v organizáciách, ktoré zastrešuje. Obsahuje podrobný prehľad o  svojich členských organizáciách, ich odborných programoch, ako aj o expertoch v jednotlivých oblastiach vedy a techniky. Taktiež ponúka bližšie informácie o možnosti získania titulu európskeho inžiniera – EUR ING, ktorý udeľuje Federácia európskych národných inžinierskych zväzov (FEANI). Návštevník webovskej stránky si môže vyhľadať ponuky, súvisiace s budovaním kariéry a so získaním informácií z rôznych oblastí vedy a techniky. Súčasťou webovej stránky je aj reklamný priestor so stálou ponukou kancelárskych a zasadacích priestorov na prenájom.

 

Aj tento rok ZSVTS pre Vás pripravil konferenciu FITS´19 s ústrednou témou “Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska”. Podujatie sa konalo 19.3.2019 v Bratislave.

Na podujatí odzneli tieto prednášky:

Priemyselné práva – dobré treba chrániť!
Ing. Lucia Bocková,  Úrad priemyselného vlastníctva SR
Duševné vlastníctvo a transfer technológií

Ing. Anton Bittner, ZSVTS
Ochrana a komercializácia predmetov priemyselného vlastníctva v podmienkach STU

JUDr. Lucia Rybanská, Kancelária spolupráce s praxou STU BA
Skúsenosti s patentovou ochranou

prof. Ľubomír Šooš, laureát ocenenia Inovátor roka SR, STU BA

Prepájanie výskumu s praxou – služby Centra transféru technológií CVTI SR

RNDr. Jaroslav Noskovič, CVTI SR

Tlačová správa po FITS 2019

fotky z podujatia nájdete tu

 

Dovoľte nám poďakovať sa všetkým členom, zamestnancom a subjektom, ktorí sa rozhodli v minulom roku darovať ZSVTS 2% zo zaplatenej dane.
Zároveň by sme Vás radi požiadali o zachovanie Vašej priazne aj v tomto roku  a ako prejav podpory nám poukázali podiel z dane z príjmov za r. 2018.

Postup krokov na poukázanie 2% z daní