Vitajte na stránke ZSVTS

Webová stránka Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Vám ponúka informácie, týkajúce sa aktuálneho diania vo Zväze, rovnako aj v organizáciách, ktoré zastrešuje. Obsahuje podrobný prehľad o  svojich členských organizáciách, ich odborných programoch, ako aj o expertoch v jednotlivých oblastiach vedy a techniky. Taktiež ponúka bližšie informácie o možnosti získania titulu európskeho inžiniera – EUR ING, ktorý udeľuje Federácia európskych národných inžinierskych zväzov (FEANI). Návštevník webovskej stránky si môže vyhľadať ponuky, súvisiace s budovaním kariéry a so získaním informácií z rôznych oblastí vedy a techniky. Súčasťou webovej stránky je aj reklamný priestor so stálou ponukou kancelárskych a zasadacích priestorov na prenájom.


AKTUALITA:

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2020

Generálnym partnerom podujatia bola spoločnosť InterWay;
Hlavnými partnermi
boli spoločnosti SPPAsseco CE;
Partnermi
boli spoločnosti Tatravagónka, Datalan a SVOP.

AKTUALITA:
ĎAĽŠIE DVA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZÍSKALI AKREDITÁCIU EUR-ACE


Akreditačné centrum ZSVTS je akreditačnou agentúrou v Európe, ktorá môže vydávať certifikáty so značkou EUR ACE technickým študijným programom nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Značka EUR-ACE® je  Európskou komisiou zahrnutá medzi  “European Quality Labels”, čo garantuje kvalitu inžinierskeho študijného programu a súčasne  zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu, pričom potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie.

Aj napriek pandemickej situácii zapríčinenej koronavírusom sa v prvom polroku roka 2021 podarilo akreditovať dva študijné programy na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Jednalo sa o študijný program (Bc.) Protetika a ortotika a študijný program (Ing.) Biomedicínske inžinierstvo.

Audit prvýkrat prebiehal virtuálne a obidve akreditácie prebehli bez vážnejších problémov a v hodnotení vyhoveli bez podmienok. Slávnostné osobné odovzdanie certifikátov EUR-ACE® zástupcom fakulty plánujeme uskutočniť v mesiaci august.

AKTUALITA:  VEDA A TECHNIKA SPÁJA

Vážení členovia a sympatizanti ZSVTS,

radi by sme aj my pomohli v tejto vážnej situácii tým, že vám sprístupníme zborníky  našich členských organizácií z konferencií za rok 2019, a tým Vám umožníme sa dostať k najaktuálnejším informáciám.
Zborníky, ktoré si uverejnia jednotlivé členské organizácie ZSVTS na svojich webstránkach, nájdete pomocou týchto linkov:

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia 2019
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia 2020

Slovenská spoločnosť pre životné prostredie

Slovenská rastlinolekárska spoločnosť

Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť

Slovenská lesnícka spoločnosť

Slovenská akustická spoločnosti pri SAV

Slovenská vodohospodárska spoločnosť

Slovenská zváračská spoločnosť

Slov.spoločnosť propagácie vedy a techniky
Učebné texty ku kurzom

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku
Učebné texty
Testové  otázky
kniha Späť k základom
rôzne publikácie