Skip to main content

Podmienky získania

  • žiadateľ musí byť absolventom technickej univerzity, ktorá je akreditovaná vo FEANI , jej fakulty sú zapísané v Indexe FEANI a obhájil titul “inžinier “
  • žiadateľ musí mať minimálne 2-ročnú inžiniersku prax vo svojom odbore
  • žiadateľ musí ovládať jeden z troch jazykov (anglický, francúzsky, nemecký) na úrovni štátnej skúšky, resp. na úrovni inštitúcie, ktorá je akreditovaná

K žiadosti o udelenie titulu EUR ING (ktorá je prístupná na https://www.feani.org/ ) sa prikladá:

  • kópia maturitného vysvedčenia
  • kópia inžinierskeho diplomu získaného na akreditovanej technickej univerzite overená notárom
  • doklad potvrdzujúci, že žiadateľ vykonával prax vo svojom odbore najmenej 2 roky
  • doklad o jazykovej skúške z jazyka anglického, francúzskeho alebo nemeckého, alebo potvrdenie o práci v zahraničí, kde sa jeden z uvedených jazykov používa
  • poznámka: po schválení žiadosti na SNKF je uchádzač vyzvaný uhradiť poplatok na schvaľovacie a administratívne konanie na Slovensku a v Bruseli vo výške 400 eur.
  • vyplnený formulár k inžinierskej praxi

(https://www.feani.org/feani/eur-ing-title/who-can-and-how-apply-eur-ing-title)

Všeobecné podmienky na stiahnutie