Skip to main content

Experti ZSVTS

Experti ZSVTS sú zaevidovaní v zozname odborníkov ZSVTS. Tento zoznam má pomôcť verejnosti pri hľadaní odborníka na rôzne oblasti vedy a techniky, rovnako aj na propagáciu jeho odbornosti a fundovanému prístupu. V tabuľke je okrem hlavnej odbornej oblasti odborníka ZSVTS vyznačená aj jeho expertná oblasť a  členská organizácia ZSVTS, ktorá ho delegovala do zoznamu odborníkov ZSVTS.

V prípade záujmu o spoluprácu s daným odborníkom ZSVTS je potrebné kontaktovať príslušnú členskú organizáciu, resp. obrátiť sa na ZSVTS – zaslaním svojej požiadavky na e-mailový kontakt zsvts@zsvts.sk