Skip to main content

Služby

ZSVTS využitím svojej databázy expertov môže byť významným a kvalifikovaným permanentným spolupracovníkom vládnych orgánov pri organizovaní a vyhodnocovaní konkurzných konaní na riešenie významných celospoločenských problémov, pri tvorbe a posudzovaní návrhov zákonov a iných predpisov z pohľadu možných dopadov pri ich realizácii, pri riešení konkrétnych programov jednotlivých rezortov. Zároveň vo svojom Dome ZSVTS ponúka servis spojený s prenájmom kancelárskych, rokovacích a a konferenčných priestorov