Skip to main content

EUR ING

Euroinžinier – európsky inžinier, skrátene EUR ING, označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete. ZSVTS prostredníctvom svojej zložky – Slovenského národného komitétu FEANI môže navrhovať udeľovanie tohto prestížneho medzinárodne uznávaného titulu.