Skip to main content

Partneri

Partnerská organizácia v SR

 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 • agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Nitra
 • Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • Asociácia zámestnávateľských zväzov a združení v SR
 • Matica slovenská
 • Slovenská akadémia vied
 • Slovenský živnostenský zväz
 • Konfederácia odborových zväzov
 • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
 • Centrum voľného času I
 • Asociácia slovenských chemických a farmaceutických spoločností
 • Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Asociácia pre mládež, vedu a techniku
 • Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Slovenský syndikát novinárov
 • Slovak Technology Platform – Agro-Food, n.o.
 • Združenie priemyselných výskumných a vývojových organizácií
 • Investeers, a.s.

Medzinárodná partnerská organizácia 

 • Rakúsky zväz inžinierov architektov
 • Zväz vedeckých a inžinierských organizácií Ruska
 • Český zväz vedeckotechnických spoločností
 • Maďarský zväz vedeckotechnicých spoločností
 • Všečínska federácia vedy a techniky
 • Švajčiarsky zväz inžinierov a architektov
 • Poľský zväz vedeckotechnicých spoločností
 • Federácia vedeckotechnických zväzov v Bulharsku
 • Portugalský zväz inžinierov
 • Pekingská asociácia pre vedu a techniku