Skip to main content

VTS news

ZSVTS vydáva svoj elektronický časopis – VTS news. Jeho cieľom je poskytovať  informácie o aktuálnom dianí v ZSVTS a jeho členských odborných organizáciách, propagovať výsledky vedy a techniky, špecifickým spôsobom predkladať prírodovedné, technické a spoločenské vedné poznatky a prezentovať publikačné a expertné aktivity členov ZSVTS. Časopis je koncipovaný ako štvrťročník a vychádza od roku 2013.

Aktuálne číslo: