Skip to main content

Redakčná rada:

Zloženie Redakčnej rady VTS news

FUNKCIAMeno a PRIEZVISKOIná funkcia vo ZSVTS alebo v členskej organizácie ZSVTS
Predseda redakčnej radyIng. Pavol RADIČ, PhD., EUR INGViceprezident pre vedu, techniku a vzdelávanie
ŠéfredaktorIng. Jozef KRAJČOVIČ, CSc., EUR INGVedúci úseku vedy a techniky ZSVTS
Výkonný redaktorIng. Dušan FERIANC, EUR INGPodpredseda a tajomník Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov
Člen RRdoc. Ing. Miloš MIČIAN, PhD.Člen Komisie ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie
Člen RRdoc. Ing. Stanislav DARULA, CSc.Člen Komisie ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie
Člen RRprof. Ing. Michal HATALA, PhD.Člen Komisie ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie
Člen RRdoc. Ing. Alexander SCHREK, PhD.Člen Komisie ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie
Člen RRprof. Ing. Ján SLOTA, PhD.Člen Komisie ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie
Člen RRdoc. Ing. Jozef ŽARNOVSKÝ, PhD.Člen Komisie ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie
Člen RRdoc. Ing. Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ, PhD., ENG-PAED IGIPTajomníčka informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie

Štatút redakčnej rady VTS news na stiahnutie