Skip to main content

Žiadosť o získanie titulu

Podanie žiadosti o získanie titulu

Postupnosť krokov pri podaní žiadosti o získanie titulu EUR ING

1) Prvým krokom je členstvo žiadateľa v ZSVTS

2) Následne žiadateľ overí  u svojho národného člena v ENGINEERS EUROPE (Slovenský monitorovací komitét ENGINEERS EUROPE pri ZSVTS) alebo návštevou webovej stránky Európskej inžinierskej vzdelávacej databáze https://www.engineerseurope.com/eeed-database   či jeho študijný program/ technická univerzita je v tejto databáze

3) Informuje o svojom zámere Slovenský monitorovací komitét ENGINEERS EUROPE pri ZSVTS, kde mu poskytnú všetky relevantné informácie k podaniu žiadosti

4) Zaregistruje sa cez https://www.engineerseurope.com/who-can-and-how-apply-eur-ing-certificate , kde klikom na EURING e-application tool prejde do elektronickej žiadosti.

5) Po jej vyplnení informuje SMKEE o jej odoslaní.

6) SMKEE po kontrole správnosti vyplnenej žiadosti vyzve žiadateľa o úhradu registračných poplatkov (500,- eur).

7) Po úhrade poplatkov SMKEE potvrdí na webstránke odoslanie žiadosti na schválenie v Európskom monitorovacom komitéte ENGINEERS EUROPE.

8) EMC po schválení vytlačí certifikát spolu s ďalšími dokumentami a pošle ich na SMKEE

9) SMKEE odovzdá odovzdá EUR ING certifikát spolu s ďalšími dokumentami žiadateľovi