Skip to main content

Vedec roka SR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností tento rok vyhlasujú 25. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2021.

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Branislav Gröhling.

Za rok 2021 a predchádzajúce obdobie budú udelené ocenenia v piatich kategóriách:

• Vedec roka SR / Vedkyňa roka SR
• Mladý vedecký pracovník / Mladá vedecká pracovníčka
• Inovátor roka / Inovátorka roka
• Technológ roka / Technologička roka
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 31. marca 2022.  Všetky dokumenty a informácie k podujatiu Vedec roka SR 2021 nájdete na webe Veda na dosah

ZSVTS na tomto podujatí zastupujú:

Organizačný výbor VR SR:

Ing. Ivan Janáč, riaditeľ ZSVTS,

Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING, vedúci úseku vedy a techniky ZSVTS

Hodnotiaca komisia:

Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING, viceprezident ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie

doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., člen Komisie ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie