Skip to main content

KVTS

2022

7. novembra 2022 sa v Aule Slovenskej akadémie vied v Bratislave na Patrónke  uskutočnil
1. ročník Konferencie o vede a technike na Slovensku 2022 (KVTS 2022). Podujatie zorganizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV). Ústredná téma podujatia: Elektromobilita na Slovensku – mobilita bez emisií.

V rámci odbornej časti konferencie bolo prezentovaných nasledovných sedem vystúpení:

Podpora elektromobility zo strany MH SR

                            JUDr. Vladimír RIŠKA; Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Rozvoj elektromobility: hrozby a príležitosti pre automobilovú veľmoc Slovensko

                            Mgr. Patrik KRIŽANSKÝ, MBA; Slovenská asociácia pre elektromobilitu

Elektromobilita – reálne čísla verzus mýty

                            Ing. Ján ZUŠTIAK; AgeVolt Slovakia, s.r.o.

Využitie mechatroniky v elektromobilite

                            Ing. Kristián ONDREJIČKA; FEI STU v Bratislave

Národné batériové Centrum zahŕňa aktivity v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku

Ing. Karol FRÖHLICH, DrSc.; CEMEA SAV

Nákladná doprava – ekológia vs ekonómia

Ing. Otto MAŠEK; Volvo Group Slovakia, s.r.o.

Aký by mal byť environmentálne prijateľný elektromobil?

    Dr. Ing. František SIMANČÍK; Slovenská akadémia vied

Súčasťou konferencie bola moderovaná diskusia k témam súvisiacim s elektromobilitou. V nej okrem prednášateľov vystúpil aj pán Oto Pisoň zo spoločnosti InoBat Auto.

V rámci slávnostnej časti programu konferencie boli odovzdané ocenenia Propagátor vedy a techniky týmto trom osobnostiam: Ing. Vendelín Iro (Slovenská spoločnosť údržby),     Ing. Marián Naniáš (Slovenská nukleárna spoločnosť),  Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING (Slovenská zváračská spoločnosť).

Konferencia KVTS 2022 má za cieľ poskytnúť priestor na oboznámenie sa s novými informáciami ako aj vedeckými poznatkami z oblasti elektrickej mobility. Zároveň poskytuje diskusný priestor pre zástupcov vedy, výskumu, vzdelávania a praxe.