Skip to main content

Akreditované fakulty univerzít

Akreditované fakulty slovenských technických univerzít

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave:Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Materiálovotechnologická fakulta.
  • Technická univerzita v Košiciach:Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Stavebná fakulta, Letecká fakulta, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
  • Žilinská univerzita v Žiline:Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Fakulta riadenia a informatiky, Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta, Elektrotechnická fakulta, Fakulta bezpečnostného inžinierstva.
  • Technická univerzita vo Zvolene :Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky.
  • Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne:Fakulta špeciálnej techniky, Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita:Technická fakulta, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva