Skip to main content

Kontakt

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) Association of Slovak Scientific and Technological Societies

Adresa:Koceľova 15, 815 94 Bratislava Slovenská republika
Tel.:+421 2 5020 7649
Mob.:+421 902 917 594
E-mail:zsvts@zsvts.sk
WWW:www.zsvts.sk
IČO:00419109
DIČ:2021091083
Bankové spojenie:4030-012/0200
IBAN:SK32 0200 0000 0000 0403 0012