Skip to main content

Podujatia

ZSVTS a jeho členské subjekty každoročne ponúkajú viac ako 400 odborných a vzdelávacích aktivít. Sú uvedené v Odbornom programe ZSVTS, webových stránkach členských organizácií ZSVTS, z časti i na webstránke ZSVTS. V tejto rubrike sú prioritne uvedené hlavné podujatia ZSVTS, ktoré Zväz každoročne usporadúva.