Skip to main content

Aktuality

V tejto rubrike sú zverejnené aktuálne i staršie tlačové správy i oznamy o plánovaných podujatiach a udalostiach týkajucich sa aktivit a poslania ZSVTS.