Skip to main content

Aktuality

V tejto rubrike sú zverejnené správy, tlačové správy a oznamy o plánovaných podujatiach a udalostiach týkajucich sa aktivít a poslania ZSVTS.