Skip to main content

Zariadenia

ZSVTS má zriadené dve obchodné spoločnosti (Dom techniky ZSVTS Bratislava, s.r.o.; Dom techniky ZSVTS Košice) a jedno účelové zariadenie (Sekretariát ZSVTS). Sídlami zariadení sú Banská Bystrica (objekt Domu techniky na Kukučínovej ulici), Košice (Dom techniky a Hotel Centrum na Južnej triede) a Bratislava (Dom ZSVTS na Koceľovej 15).