Skip to main content

Klubové dni 2022

4. Klubový deň ZSVTS

Na základe iniciatívy Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie (SAKT), členskej organizácie ZSVTS sa v druhej polovici mája v Dome ZSVTS na Koceľovej ulici v Bratislave uskutočnil 4. Klubový deň ZSVTS. Klubový deň otvoril a viedol Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING, viceprezident ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie. Po jeho úvodnom slove sa prítomným účastníkom prihovoril Ing. Otto Verbich, PhD., prezident SAKT. Vo svojom príhovore načrtol problematiku káblových telekomunikácií a odborov s ňou súvisiacich. Hlavným bodom programu bola prednáška pod názvom Nové trendy v telekomunikáciách, ktorú predniesol doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. z Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Prednášku aktuálne doplnil pán Verbich, prezident SAKT. Prítomí účastníci diskutovali k rôznym otázkam káblových telekomunikácií, najmä k praktickému využitiu optických vlákien a káblov. Súčasťou diskusie bola aj fyzická ukážka jednomódových a gradientných optických vlákien, ktorú zabezpečila SAKT. V závere pán Radič, viceprezident ZSVTS, poďakoval prednášateľovi a zástupcovi SAKT za prezentáciu a výklad; prítomným za aktívnu účasť.

5. Klubový deň ZSVTS

Na základe dohody medzi Fakultou výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove (FVT TUKE), ZSVTS a spoločnosťou CEO Project M1, s.r.o. sa v Prešove na FVT TUKE, dňa 28. júna 2022 uskutočnil 5. Klubový deň ZSVTS. Podujatie otvoril zástupca hostiteľskej inštitúcie – FVT TUKE pán prof. Jozef Zajac, dekan fakulty. Vyzdvihol iniciatívu i technický progres pri vývoji skladacieho bicykla Sharvan, ktorý bude prezentovaný. Za ZSVTS sa prítomným prihovoril Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING, viceprezident ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie. V rámci príhovoru odovzdal prof. Zajacovi ocenenie Propagátor vedy a techniky, ktoré mu udelil ZSVTS. Za vedenie fakulty sa podujatia zúčastnili títo reprezentanti: Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dekan; doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., prodekan pre zahraničie a mobility;  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy; doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD., prodekan pre vzdelávanie; prof. Ing. Michal Hatala, PhD., prodekan pre vedu a výskum; Svetlana Radchenko, PhD., tajomníčka.. Hlavným bodom programu bola prezentácia Rastúci skladací bicykel SHARVAN – cesta z Prešova do Dubaja a späť. Jej autorom, otcom myšlienky i prednášateľom bolIng. Dušan Manduľák, PhD., absolvent FVT TUKE a súčasne konateľ spoločnosti CEO Project M1 s.r.o., ktorá vyvinula a vyrába predmetný bicykel. V rámci diskusie prítomných zaujímala stabilita bicykla, jeho jazdné vlastnosti, v neposlednom rade cena, tiež spôsoby využitia, materiálové zabezpečenie i marketing. Viac informácií o predmetnom bicykli poskytuje webová stránka https://sharvan.bike  Na záver podujatia pán Zajac, dekan fakulty,  poďakoval prednášateľovi za jeho prezentáciu, prítomným za aktívnu účasť. Vyjadril presvedčenie, že Slovensko má veľa umných a šikovných ľudí, ktorí dokážu vymyslieť a pripraviť ďalšie podobné projekty, ktoré budú využívať domácich výrobcov, a tak prispejú k ďalšej zamestanosti  ľudí a propagácii našich technických univerzít.

6. a 7. Klubový deň ZSVTS

Problematike rastúceho skladacieho bicykla Sharvan bol venovaný aj 6. Klubový deň ZSVTS, ktorý sa konal na SPŠ strojníckej v Bratislave (Fajnorovo nábrežie), a tiež 7. Klubový deň, ktorý sa konal v Dome ZSVTS na Koceľovej 15 v Bratislave.

8. Klubový deň ZSVTS

V októbri sa  v Dome ZSVTS uskutočnil ďalší, v poradí 8. Klubvý deň. Bol venovaný zaujímavej problematike – Progresívnym metódam výstavby stožiarov prenosových ciest, šetrných
k životnému prostrediu
. S touto prezentáciou vystúpil Ing. Marián Bartoš zo spoločnosti SEPS. Jeho perfektne pripravenú a pútavo podanú prezentáciu si malo možnosť pozrieť viacero odborníkov zo ZSVTS i študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej sídliacej na Zochovej ulici v Bratislave.

9. Klubový deň ZSVTS

V druhej polovici novembra 2022 sa  v Dome ZSVTS uskutočnil 9. Klubový deň. Podujatie otvoril Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING, viceprezident ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie. Privítal pána Radoslava Palugu zo spoločnosti  DELTECH, a.s., Liptovský Mikuláš, ktorý  vystúpil so svojou prezentáciou. Mala názov: „KAMEROVÉ SYSTÉMY. Čo dokážu v rámci vzdialeného dohľadu, merania teploty strojov, railové kamery a časozber“. Zaujímavú prednášku i podnetnú diskusiu vzhliadlo okolo 20 účastníkov.