Skip to main content

2% z daní z príjmu

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností sa aj pre rok 2024 zaregistroval ako príjemca 2% z daní z príjmov. To dáva možnosť jednotlivcom (fyzické osoby 2% a dobrovoľníci až 3%) aj právnickým osobám (1% alebo 2%) poukázať % svojich daní z príjmu za rok 2023 na účet ZSVTS.

Poukázaním 2% z dane z príjmu na náš účet podporíte rozvoj vedy a techniky, vzdelávanie v oblasti vedy a techniky a činnosť členov Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností pri šírení vedecko-technických poznatkov.

ĎAKUJEME za Vašu dôveru, ďakujeme za Vaše 2%.

Postup krokov pre poukázanie 2% z dane:

-pre zamestnancov

-pre fyzické osoby

-pre právnické osoby

Dve percentá z dane na Pravda.sk