Banská Bystrica


Dom techniky ZSVTS s.r.o. ponúka vo svojej budove na Kukučínovej 8 v  Banskej Bystrici:

- kancelárie na prenájom 17,20 m2, 12,00 a 48,00 m2 so spoločným vchodom, 12,40 m2

- prednáškové miestnosti
Členským organizáciám ZSVTS  ponúkame prenájom zasadačky s kapacitou 40 miest na konanie odborných podujatí za výhodných podmienok. Zasadačka má pripojenie na internet. Cena za použitie zasadačky a techniky bude stanovená dohodou.

- skladový priestor s celkovou plochou 180 m2 na prízemí  (s možnosťou použitia nízkozdvižného ručného vozíka na prepravu tovaru uloženého na paletách).

Aktualizácia ponuky – 1.2.2017

Veľká sála – k okamžitému prenájmu

Kancelária – k okamžitému prenájmu

Adresa: Kukučínova 1912/8, 974 01 Banská Bystrica

Bližšie informácie je možné získať osobne u konateľa s.r.o.
č. tel.: 0902 917 5980902 917 598
č. tel.: 048/415 7679
e-mail: zsvts.dtba@gmail.com