Zoznam nositeľov titulu EUR ING

národné číslo meno  a priezvisko inžinierska odbornosť
1 prof. Ing. Dušan Driensky,CSc., EUR ING strojárstvo
2 Ing. Viera Šukalová, EUR ING doprava a spoje
3 Ing. Bohumír Štefanička, EUR ING stavebníctvo
4 Ing. Miroslav Síbert, EUR ING stavebníctvo
5 Ing. Ondrej Trebula, EUR ING stavebníctvo
6 Ing. Elena Volpi, EUR ING strojárstvo
7 Ing. Peter Šrůtek, EUR ING elektrotechnika
8 Ing. Roman Richter, EUR ING strojárstvo
9 Ing. František Hanuliak, EUR ING strojárstvo
10 Ing. Dan Baranová, EUR ING stavebníctvo
11 Ing. Mamadou Bassadin, PhD., EUR ING strojárstvo
12 Ing. Milan Čaprnda, CSc., EUR ING stavebníctvo
13 Ing. Vladimír Ragala, EUR ING elektrotechnika
14 Ing. Ján Vozár, EUR ING doprava a spoje
15 Ing. Ivan Mackovič, EUR ING elektrotechnika
16 Ing. Eugen Takács, EUR ING doprava a spoje
17 Ing. Miloš Macúch, EUR ING strojárstvo
18 Ing. Tibor Nižňanský, EUR ING elektrotechnika
19 Ing. Radoslav Svrček, EUR ING strojárstvo
20 Ing. Vladimír Jančuška, EUR ING elektrotechnika
21 Ing. Janka Rablová-Sučanová, EUR ING stavebníctvo
22 Ing. Jozef Chymčák, EUR ING stavebníctvo
23 Ing. Mária Nižňanská, EUR ING elektrotechnika
24 Ing. Alexander Balara, EUR ING elektrotechnika
25 Ing. Tomáš Cvengroš, EUR ING lesníctvo
26 Ing. Bohumil Babal, CSc., EUR ING stavebníctvo
27 Ing. Ladislava Hurtajová, EUR ING elektrotechnika
28 Ing. Ivan Kralovič, EUR ING strojárstvo
29 Ing. Juraj Lovich, EUR ING stavebníctvo
30 Ing. Milan Josef Damek, EUR ING doprava a spoje
31 Ing. Peter Janeček, EUR ING doprava a spoje
32 Ing. Jozef Kuzma, EUR ING stavebníctvo
33 Ing. Peter Ralbovský, PhD., EUR ING elektrotechnika
34 Ing. Dr. Jiří Plíhal, EUR ING doprava a spoje
35 Ing. Jarmila Dungler, PhD., EUR ING chemická technológia
36 Ing. Karol Kollár, EUR ING stavebníctvo
37 Ing. Pavol Loderer, EUR ING strojárstvo
38 Ing. Marián Višacký, EUR ING strojárstvo
39 Ing. Peter Repáň, EUR ING stavebníctvo
40 Ing. Milan Meisel, EUR ING chemická technológia
41 prof.Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., EUR ING strojárstvo
42 Ing. Ľudovít Liko, PhD., EUR ING strojárstvo
43 Ing. Stanislav Rapavý, EUR ING elektrotechnika
44 Ing. Dobroslav Dobák, EUR ING strojárstvo
45 Ing. Peter Porjes, EUR ING elektrotechnika
46 prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EUR ING doprava a spoje
47 Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING chemická technológia
48 Ing. Martin Jalč, EUR ING strojárstvo
49 Ing. Miroslav Petrík, EUR ING strojárstvo
50 Ing. Ladislav Úradníček, CSc., EUR ING chemická technológia
51 Ing. Michal Šulek, EUR ING strojárstvo
52 Ing. Tibor Takács, EUR ING chemická technológia
53 Ing. Ivan Ištvánffy, EUR ING stavebníctvo
54 Ing. Ľubica Snopeková, EUR ING
doprava a spoje
55 Ing. Marcel Bezák, EUR ING elektrotechnika
56 Ing. Marcel Dudek, EUR ING elektrotechnika
57 Ing. Drahomír Zajíček, EUR ING
elektrotechnika
58 Ing. Jozef Kopernický, EUR ING strojárstvo
59 Ing. Milan Sokol, EUR ING strojárstvo
60 Ing. Michal Kažmirský, EUR ING chemická technológia
61 Ing. Tatiana Berger-Oroszová, EUR ING strojárstvo
62 Ing. Roderick Adjei, EUR ING strojárstvo
63 Ing. Martin Barka, EUR ING stavebníctvo
64 Ing. Norbert Laktič, EUR ING stavebníctvo
65 Ing. Katarína Gallová, EUR ING stavebníctvo
66 Ing. Peter Hruboš, EUR ING doprava a spoje
67 Ing. Juraj Velebír, EUR ING doprava a spoje
68 Ing. Petra Matysová, EUR ING stavebníctvo
69 Ing. Dagmar Matysová, EUR ING stavebníctvo
70 Ing. Michal Minár, PhD., EUR ING stavebníctvo
71 Ing. Rudlof Foltín, EUR ING strojárstvo
72 Ing. Drahomíra Tomášková, PhD., EUR ING chemická technológia
73 Ing. Rudolf Kvetán, EUR ING elektrotechnika
74 Ing. Ivan Schöber, EUR ING hutníctvo
75 Ing. Stanislav Rendek, EUR ING stavebníctvo
76 Ing. Branislav Božgai, EUR ING elektrotechnika
77 Ing. Jozef Biro, EUR ING elektrotechnika
78 Ing. Martin Šuták, PhD., EUR ING elektrotechnika
79 Ing. Martin Džavan, EUR ING elektrotechnika
80 Ing. Patrik Polák, EUR ING strojárstvo
81 Ing. Adela Štetinová-Poliaková, EUR ING doprava a spoje
82 Ing. Eva Fízelová, EUR ING strojárstvo
83 Ing. Pavol Papcun, EUR ING strojárstvo
84 Ing. Gabriel Homoly, EUR ING
elektrotechnika
85 Ing. Kamil Čverha, EUR ING stavebníctvo
86 Ing. Roman Sinicyn, PhD., EUR ING stavebníctvo
87 Ing. Attila Csaji, EUR ING stavebníctvo
88 Ing. Juraj Holúbek, EUR ING stavebníctvo
89 Ing. Peter Tribula, EUR ING stavebníctvo
90 Ing. Mária Voznická, EUR ING materiálová technológia
91 Ing. Peter Paška, PhD., EUR ING stavebníctvo
92 Ing. Igor Franc, EUR ING doprava a spoje
93 Ing. Jozef Závacký, EUR ING stavebníctvo
94 Ing. Peter Delinčák, EUR ING riadenie a informatika
95 Ing. Robert Renczés, PhD., EUR ING stavebníctvo
96 Ing. Alireza Miremadi, EUR ING elektrotechnika
97 Ing. Ján Boháčik,PhD., EUR ING riadenie a informatika
98 Ing. Radoslav Sobota, EUR ING baníctvo
99 Ing. Martin Gdovin, EUR ING elektrotechnika
100 Ing. Ľubor Vojtek, EUR ING doprava a spoje
101 Ing. Ján Karel, PhD., EUR ING stavebníctvo
102 Ing. Peter Klimek, EUR ING stavebníctvo
103 Ing. Sebastian Kočiš, EUR ING elektrotechnika
104 prof. Ing. Dušan Petráš,PhD., EUR ING stavebníctvo
105 Ing. Dušan Ferianc, EUR ING stavebníctvo
106 Ing. Michal Fratrič, EUR ING doprava a spoje
107 Ing. Ivan Škoda, EUR ING doprava a spoje
108 Ing. Martin Hrušovský, EUR ING elektrotechnika
109 Ing. Ján Čapek, EUR ING doprava a spoje
110 Ing. Miloš Šipoš, EUR ING strojárstvo
111 Ing. Pavol Radič, EUR ING materiálová technológia
112 Ing. Jozef Recký, PhD., EUR ING stavebníctvo
113 Ing. Juraj Hubinák, EUR ING stavebníctvo
114 Ing. Juraj Kilian, EUR ING doprava a spoje
115 Ing. František Kéri, EUR ING elektrotechnika
116 Ing. Tomáš Bertók, PhD.,EUR ING chemická technológia
117 Ing. Tomáš Agócs, EUR ING doprava a spoje
118 Ing. Michal Vacho, EUR ING chemická technológia
119 Ing. Ján Pivarč, PhD. EUR ING stavebníctvo
120 Ing. Martin Pajdič, EUR ING riadenie a informatika
121 Ing. Ján Iľko, EUR ING materiálová technológia
122 Ing. Tomáš Pavlovič, EUR ING strojárstvo
123 Ing. arch.Štefan Tkáč, PhD.,
EUR ING
stavebníctvo
124 Ing. Vladimír Blahút, EUR ING elektrotechnika
125 Ing. Marián Schmidt, EUR ING doprava a spoje
126 Ing. Pavol Kozár, EUR ING strojárstvo
127 Ing. René Bodor, EUR ING riadenie a informatika
128 Ing. Matúš Hornáček, PhD.
EUR ING, ING-PAED IGIP
chemická technológia
129 Ing. Ivana Mahríková, PhD.
EUR ING
stavebníctvo
130 Ing. Marek Šumec, EUR ING strojárstvo
131 Ing. Ivana Szoboňová, EUR ING elektrotechnika
132 Ing. Adam Dobiaš, EUR ING doprava a spoje
133 Ing. Peter Turcsányi, EUR ING stavebníctvo
134 Ing. Juraj Karkoška, EUR ING elektrotechnika
135 Ing. Salomon Volko, EUR ING doprava a spoje
136 Ing. Ivan Zuzula, EUR ING stavebníctvo
137 Ing. Pavol Šumichrast, EUR ING stavebníctvo
138 Ing. Roman Strážovec, PhD.,
EUR ING
materiálová technológia
139 Ing. František Rehák, EUR ING špeciálna technika
140 Ing. Juraj Hraška, EUR ING technické inžinierstvo
141 Ing. Dávid Sagan, EUR ING stavebníctvo
142 Ing. Marián Vyžinkár, PhD., EUR ING technické inžinierstvo
143 Ing. Ján Čerevik, PhD., EUR ING strojárstvo
144 Ing. Patrik Prokopovič, EUR ING strojárstvo
145 Ing. Michal Čekan, PhD., EUR ING strojárstvo
146 Ing. Ján Mišík, PhD., EUR ING bezpečnostné inžinierstvo
147 Ing. Martin Šimek, PhD., EUR ING strojárstvo
148 Ing. Jakub Košecký, EUR ING doprava a spoje
149 Ing. Libor Zvalo, EUR ING riadenie a informatika
150 Ing. Andrej Gliševič, EUR ING chemická technológia
151 doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., EUR ING špeciálna technika
152 Ing. Martin Štefanco, PhD., EUR ING stavebníctvo
153 Ing.  et Ing.Mgr. Michal Bartošovič, EUR ING materiálová technológia
154 Ing. Lukáš Skalík, PhD., EUR ING stavebníctvo
155 doc.Ing. Igor Barényi, PhD., EUR ING materiálová technológia