GDPR

Radi by sme Vás informovali, že na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov, alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) vydal ZSVTS niektoré dokumenty, určené našim členských organizáciám a členom ZSVTS, ako aj dodávateľom, odberateľom a účastníkom podujatí, ktoré organizuje ZSVTS.

1. Interná smernica ZSVTS                  SM-0103 GDPR

2. Informačná povinnosť pre účastníkov podujatí ZSVTS

3. Informačná povinnosť zmluvní partneri

4. Informačná povinnosť monitorovanie