Skip to main content

10. ročník FITS za nami

Koncom apríla 2016 sa v kongresovej sále Darwin, hotel Centrum Košice uskutočnil jubilejný – 10. ročník celozväzového podujatia – Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2016. Ústredná téma podujatia – Znalostná ekonomika – prepojenie vedy, výskumu a praxe predznamenala náplň dvoch blokov prezentácií: Dopoludňajší, ktorý sa niesol v duchu myšlienok: Vedomostná spoločnosť na Slovensku – vzdelávanie, veda, technika. Budúcnosť Slovenska  –  význam vedy, techniky a vzdelávania. Popoludňajší, ktorý zahŕňal Príbehy úspešných inžinierov a technikov na Slovensku. V rámci podujatia odznelo 8 zaujímavých a podnetných prezentácií z oblasti vedy, vysokoškolskej sféry, technickej normalizácie, aplikovaného výskumu a praxe. Zhruba 100 účastníkov si tiež aktívne vzhliadlo diskusné fórum venované širšiemu záberu ústrednej myšlienky podujatia, ktoré moderoval pán Igor Haraj z TA3. V rámci slávnostnej časti programu konferencie boli členom ZSVTS, za ich aktívnu a obetavú prácu na poli vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS. Orgány ZSVTS tento rok schválili udelenie 17 čestných uznaní, 13 strieborných medailí, 1 zlatej medaily. Na priložených fotografiách sú zachytení členovia Čestného predsedníctva podujatia, diskusné fórum, prednášatelia i odovzdávanie ocenení.

11. ročník podujatia – FITS 2017 sa uskutoční v jarnom termíne v budúcom roku v Bratislave.