Skip to main content

Medzinárodný strojársky veľtrh sa koná v dňoch 4.-7.10.2022 v Brne.

Medzinárodný strojársky veľtrh je najvýznamnejší priemyslový veľtrh v strednej Európe.

Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Nosným oborom je tradične obrábanie a tvárnenie.

Dňa 4.10.2022 odovzdá Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v rámci MSV v Brne cenu za „Najlepšiu vedecko-technickú prezentáciu“.