Skip to main content

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy si Vás dovoľuje pozvať na prednášku

BRNIANSKE ELEKTRIČKOVÉ TUNELY

PREDNÁŠA Ing. Bronislav W e i g l

Prednáška sa uskutoční dňa 29. marca 2023 (streda) v budove GR ŽSR, Bratislava – Klemensova 8.
Začiatok 15.30 hod.