Skip to main content

EUR-ACE

Akreditačné centrum ZSVTS

Vitajte na stránke Akreditačného centra ZSVTS.

Akreditačné centrum ZSVTS ( ďalej len AC ZSVTS) bolo zriadené rozhodnutím Rady ZSVTS. Akreditačné centrum ZSVTS bolo zriadené za účelom akreditovať inžinierske študijné programy podľa kritérií  ) „ Rámcové kritériá EUR-ACE“ (EUR-ACE®Framework Standards and Guidelines, http://www.enaee.eu/wp-content/uploads/2012/02/EAFSG_full_sept_voruebergehend.pdf )združenia európskych  akreditačných agentúr EUR-ACE  – ENAEE ( www.enaee.eu ) a udeľovať značku kvality EUR-ACE®.

EUR-ACE® značka

Značka EUR-ACE®  garantuje , že držiteľ tejto značky spĺňa prísne kritériá , ktoré sa týkajú najmä:
– organizácie študijného programu
– obsahu a výstupov študijného programu.

Značka EUR-ACE® umožňuje držiteľovi zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali a študentom dáva  istotu, že ako absolventi  štúdia budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi.