Skip to main content

Odvolania, reklamácie

Žiadateľ má možnosť  reklamácie postupov AC ZSVTS  na :

  • Zamietnutie žiadosti o akreditáciu
  • Postup Akreditačného tímu
  • Záverečnú správu z akreditácie

A to do 30 dní po zistení podstaty reklamácie.

Žiadateľ  je oprávnený podať odvolanie k:

  • Rozhodnutiu o udelení značky EUR-ACE® s výhradou
  • Rozhodnutiu o neudelení značky EUR-ACE®

A to do 30 dní po obdržaní rozhodnutia.