Skip to main content

Rozhodnutie o udelení značky EUR-ACE

Na základe Záverečnej správy Akreditačného tímu a návrhu na udelenie/udelenie s výhradou/neudelenie značky EUR-ACE® Rada AC ZSVTS rozhodne o udelení /udelení s výhradou/neudelení značky.

V prípade udelenia /udelenia s výhradou, Rada AC ZSVTS vydá certifikát, ktorý oprávňuje žiadateľa používať značku EUR-ACE® v národnom a medzinárodnom prostredí.