Skip to main content

Samohodnotenie

Formulár samohodnotenia je prílohou žiadosti o akreditáciu. Žiadateľ vyplní formulár pre samohodnotenie a spolu so žiadosťou o akreditáciu ho zašle na e-mailovú adresu: zsvts@zsvts.sk

Samohodnotenie vykoná žiadateľ podľa Kritérií a štandardov pre samohodnotenie.