Skip to main content

Žiadosť o akreditáciu

Žiadateľ o akreditáciu si stiahne priložený F 07-01 , vyplní ho a elektronicky zašle na e-mailovú adresu: zsvts@zsvts.sk. Prílohou žiadosti je formulár samohodnotenia F 07-02 (F 07-02 – EN version).