Skip to main content

Benefity

Benefity , ktoré značka EUR-ACE® prináša

Značka EUR-ACE® je  Európskou komisiou zahrnutá medzi  “European Quality Labels”, čo garantuje kvalitu inžinierskeho študijného programu a súčasne  zaisťuje:

 • vedeckú a akademickú kvalitu študijné procesu
 • praktické znalosti a zručnosti  absolventov pre zamestnanie

Vzdelávacie inštitúcie

 • Potvrdenie , že program spĺňa kvalitatívne štandardy nastavené európskou inžinierskou komunitou , kvalitný marketingový nástroj
 • Možnosť porovnávať sa s inými študijnými programami v rámci Európy
 • Motivácia pre študentov vybrať si EUR-ACE®  akreditovaný program

Študenti , absolventi

 • Potvrdenie, že študijný program ktorý študujú, resp. vyštudovali,  spĺňa najvyššie európske štandardy kvality.
 • Ľahšie možnosti mobility v rámci EU ako študent i ako kvalifikovaný inžinier .
 • Študijný program ktorý študujú, resp.  vyštudovali  a ich akademická kvalifikácia je uznaná autorizovanou agentúrou.

Zamestnávatelia

 • Potvrdenie, že kompetencie a schopnosti absolventov spĺňajú medzinárodné štandardy.
 • Majú spoľahlivé informácie o kvalite inžinierskych  študijných programov.
 • Istota, že absolventi  majú dostatočné praktické znalosti a zručnosti pre výkon profesie.
 • Záruka rýchlej  adaptácie absolventov na podnikovú prax.