Skip to main content

Dokumentácia

Dokumentácia AC ZSVTS vychádza z dokumentu EUR-ACE®Framework Standards and Guidelines, ktorý môžete nájsť na adrese:
http://www.enaee.eu/wp-content/uploads/2012/02/EAFSG_full_sept_voruebergehend.pdf

a tvoria ju:
a) Štatút AC ZSVTS
b) Rámcové kritéria systému EUR-ACE® ( slovenský preklad)
c) Hodnotiace kritériá a štandardy akreditácie
d) Metodika akreditácie