Skip to main content

Akreditačný tím

Akreditačné tímy AC ZSVTS sú nestálou organizačnou zložkou AC ZSVTS. Sú obsadzované odborníkmi na problematiku akreditovaného študijného programu, odborníkmi na metodiku EUR-ACE® akreditácie a odborníkmi na audit a kvalitu.