Skip to main content

Komisia pre odvolania

Komisia pre odvolanie a reklamácie AC ZSVTS je zložená zo zástupcov Slovenského komitétu FEANI . Na čele Komisie stojí Predseda komisie, ktorého schvaľuje Rada AC ZSVTS. Členov Komisie menuje Predseda AC ZSVTS na návrh členov Rady.

Komisia pre odvolanie a reklamácie AC ZSVTS je zodpovedná najmä za :
– preskúmanie podnetov a pripomienok k práci AC ZSVTS, predovšetkým reklamácie a odvolania proti rozhodnutiam o výsledkoch akreditácií
– rokovania s predstaviteľmi organizácií, ktoré podali podnet
– prípravu odporúčaní pre Radu AC ZSVTS  na základe preskúmania podnetu