Skip to main content

Metodická komisia

Metodická komisia AC ZSVTS je zložená zo zástupcov Slovenského monitorovacieho komitétu FEANI a odborníkov z oblasti  metodiky a kvality. Na čele Komisie stojí Predseda Metodickej komisie, ktorého schvaľuje Rada AC ZSVTS. Členov Komisie menuje Predseda AC ZSVTS na návrh členov Rady.

Metodická komisia AC ZSVTS je zodpovedná najmä za :
– prípravu a aktualizáciu metodických dokumentov a smerníc
– školenie akreditačných tímov