Skip to main content

Európsky inžinier

 

Euroinžinier – európsky inžinier, skrátene EUR ING, označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete.

Prednáška riaditeľa ZSVTS Ing.Bittnera na tému Európsky inžinier, prednesená dňa 1.3.2017 na pôde TU v Košiciach.

prednáška riaditeľa ZSVTS