Skip to main content

FITS 2018 (15.3.2018, Hotel Centrum Košice)

Pozývame Vás na celozväzové podujatie „Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2018 (FITS ´18)“. Konferencia sa uskutoční 15.3.2018 v kongresovom Hoteli Centrum v Košiciach.
Základnou témou pre tento rok je Inžinieri a techniky v inovačnom procese.
V rámci konferencie sa uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení Zväzu.

Uzávierka prihlášok je 9. marca 2018. Účasť na podujatí je možná len na základe zaslanej záväznej prihlášky a po úhrade registračného poplatku.

POZVÁNKA NA FITS 2018

Záväzná prihláška na FITS 2018