Skip to main content

FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2022 (17.3.2022, Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice)

Názov: FITS 2022 (17.3.2022, Košice)
Začiatok podujatia:: 2022-03-17
Koniec podujatia:: 2022-03-17
Miesto: 17. marec 2022 Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice
Pozvánka: Kliknite sem

INFORMÁCIE PRE PREDNÁŠATEĽOV

Program podujatia zahŕňa plenárne prednášky vyžiadaných prednášateľov v dvoch blokoch v rozsahu cca 10 až 15 minút/prednáška. Prednášatelia majú k dispozícii videoprojektor s obsluhou.

Prezentácie je potrebné zaslať na USB médiu vo formáte MS PowerPoint. So súhlasom autora budú publikované v pdf formáte na webovej stránke ZSVTS (www.zsvts.sk).