Skip to main content

Implementácia Inteligentného manažmentu železničnej kapacity (TTR) v Slovenskej republike

Pozývame vás na prednáškové popoludnie spojené s diskusiou na tému Implementácia Inteligentného manažmentu železničnej kapacity (TTR) v Slovenskej republike

ktorý sa bude konať 25. mája 2022 v v budove GR ŽSR, Klemensova 8. Bratislava. Začiatok 15.30 hod.

Pozvánka