Skip to main content

konferencia INŽINIERI A VEDCI PRI TRANSFERE POZNATKOV (8.11.2017, Bratislava) – tlačová správa

Dňa 8. novembra 2017 sa v kongresovej sále TECHNOPOL-u v Bratislave na Kutlíkovej ulici uskutočnila konferencia  „Inžinieri a vedci pri transfere poznatkov„. Podujatie organizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností – ZSVTS v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.

Partnermi podujatia boli: spoločnosť Solaris Consult, s.r.o., ktorá podporuje spoluprácu pre uplatnenie progresívnych – SkyWay Technologies na Slovensku, spoločnosť Huawei Technologies, ktorá pracuje v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Cieľom konferencie bolo prezentovať a podčiarknuť významnú úlohu inžinierov, vedcov a technikov v procese prenosu poznatkov vedy a techniky do praxe. Transfer poznatkov i technológií patrí ku kľúčovým faktorom rozvoja nielen výskumných organizácií, priemyslu, regiónov, ale i štátu.

Účastníci podujatia, ktoré moderovala Ing. Božena Tušová, viceprezidentka ZSVTS, vzhliadli 7 zaujímavých vystúpení, ktoré prezentovali nasledovné osobnosti:

Ing. Lukáš Zendulka,PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.,
Dr. Ing. František Simančík,
Slovenská akadémia vied,
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING,
ZSVTS
Ing. František Solár,
Solaris Consult, s.r.o.
pán Bill Shiyi,
Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD
., Stavebná fakulta STU v Bratislave
pán Miloš Gubrický ,
Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave

fotky z podujatia: