Skip to main content

Inžinierske zväzy Európy rokovali v Bratislave o mobilite inžinierov a technikov

[nggallery id=83]Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) bol hostiteľom stretnutia zástupcov stredoeurópskej skupiny Európskej federácie inžinierskych zväzov – FEANI, ktoré sa konalo v dňoch 21.-23. augusta 2014 v hoteli Apollo v Bratislave. Predmetom rokovaní bol postup pri realizácii najdôležitejších projektov federácie zameraných na zvýšenie mobility inžinierov a technikov v európskom priestore. V Európe je v súčasnosti celkový nedostatok kvalifikovaných inžinierov a technikov a to hlavne v krajinách západnej Európy a Škandinávie. Federácia FEANI prispieva k zmierňovaniu týchto nerovnováh zavedením udeľovania titulu EUR ING (európsky inžinier) pre absolventov inštitúcií vyššieho vzdelávania, ktoré spĺňajú európske kritériá a sú zaradené v tzv. Indexe FEANI. Zo Slovenska je v indexe zaradených 18 fakúlt technických univerzít v Bratislave, Košiciach, Žiline a Zvolene. Stopätnástim absolventom týchto fakúlt bol už udelený titul EUR ING, ktorý im uľahčil prístup k pracovným miestam v krajinách EÚ. Úlohou je naďalej aktualizovať kritériá pre zaradenie do Indexu FEANI a prispôsobiť ich meniacim sa požiadavkám praxe. Ďalším projektom je vydávanie európskej inžinierskej karty (ENG Card), ktorá uľahčí zamestnávateľom prístup k overeným informáciám o odbornom profile kandidátov na inžinierske pracovné miesta. Vyše tristo kariet už bolo vydaných v deviatich krajinách EÚ, medzi ktorými ešte chýba Slovensko. Tretím projektom je rozšírenie siete agentúr pre akreditáciu inžinierskych študijných programov na vysokých školách podľa kritérií EUR ACE. Táto iniciatíva má vyrovnať rozdiely v kvalite inžinierskeho vzdelávania v Európe. Na Slovensku zatiaľ nie je žiadna vysoká škola akreditovaná na tejto úrovni, čo súvisí aj s nie príliš lichotivým umiestnením v rebríčkoch najlepších vysokých škôl sveta. Garantom týchto projektov na Slovensku je práve ZSVTS, ktorý je členom federácie FEANI. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia inžinierskych zväzov z Nemecka, Švajčiarska, Holandska, Rakúska, Slovinska a Českej republiky. Rokovanie viedol prezident ZSVTS, prof. Dušan Petráš a v rámci programu vystúpil aj generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, profesor Peter Plavčan, ktorý oboznámil účastníkov so systémom organizácie vysokého školstva a akreditácie vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. V rámci sprievodného programu si účastníci stretnutia a ich partneri prehliadli expozície hradu Červený Kameň, absolvovali prehliadku mesta Bratislava vláčikom City Train a prezreli si zbierky v Slovenskej národnej galérii. Slovensko bolo organizátorom takéhoto stretnutia naposledy v roku 2001.